علی‌رغم ِ میل ِ ظاهریم

تفریح ما یستنی خوردن توی قیطریه بود

بدبختی ِ ما این بود که هر گولّه از اون بستنی

هزار تومن در می‌یومد

و مجبور بودیم کم بخوریم

با وجود این‌که هنوز هم اشتها داشتیم هم اژدها

Advertisements

قضیه: اثبات کنید شور به اضافه لیاقت مساویست با یک

*می‌دانیم:

اسم من بی است

بی‌شور، بی‌شرف، بی‌همه‌چیز، بی‌مُروت، بی‌خیال، بی‌کار، بی‌عار، بی‌صفت، بی‌لیاقت، بی‌بروبرگرد، بی‌‌چاک‌دهن، بی‌مار، بی‌زار، بی‌دار، بی‌جار، بی‌بی

مرا این‌جوری صدا می‌زد

این مهم نیست

چی می‌خواستم بگم؟

قبول دارم بی‌شور، و بی‌لیاقتم

 

* اثبات ِ قضیه:

بی‌شور + بی‌لیاقت = من

بی(شور + لیاقت) = من

شور + لیاقت = من / بی

من بی‌اُم مساویست با  شور به اضافه لیاقت

حال من خودم اذعان دارم که بی هستم

 

*نتیچه:

بنابراین شور به اضافه لیاقت مساوی است با یک.

بی/بی= یک

و از طرفی

شور + لیاقت = بی/بی

 

پی نوشت: شعور، مثلاً.

سرنوشت ِ بد ِ یک خداحافظ

من گفتم خداحافظ

خداحافظ از دهنم دراومد

اومد بره تو گوشی

اما توی ِ ناکس قطع کردی

بعد خداحافظ موند بین ِ دهن ِ من و گوشی

یه دست به دهن ِ من

یه دست به گوشی

گفت آقا تکلیف ِ ما چیه؟

گفتم دهن ِ منو ول کن

پس دو دستش رو گرفت به گوشی

خداحافظ ِ کم طاقتی بود

زودی خسته شد

اول حافظ ازش جدا شد

بعد خود ِ خدا افتاد

منم نیگاشون کردم

استغفرالله

برمی‌داری به من توی اس‌ام‌‍اس – آخه اس‌ام‌اس؟- می‌گی که تموم کنیم؟

مگه غذاست خانوم جان؟

مگه غذاست که تموم کنیم

بضی چیزا ممکنه شورو داشته باشن

اما تمومی ندارن.

ه دوچش/ق دو نخطه

ما توانایی اینو داشتیم که موجب ِ قه‌قه باشیم

اما موجب ِ هق‌هق شدیم.

صبحانه‌ی من، صبحانه‌ی من، بی تو چه کنم؟

بله

این نون‌کره‌پنیر با چایی‌شیرین

مزه‌ی تو رو می‌ده

بنابراین

اگه یک روز

یکی ازت پرسید

ببخشید خانم

شما چه طعمی دارین؟

رک و پوست کنده بهش بگو

که طعم ِ نون‌کره‌پنیر با چایی شیرین می‌دی

اگه گفت ببخشید خانم

چقدر شیرینه این چایی که فرمودین؟

بهش بگو

دو قاشق شکر.

بالشی چنین هایل

صبح از خواب پا می‌شم

و دهنم خشکه

و روی چشمام شیطون شاشیده

و به جای تو

بالشم توی بغلمه

بهش می‌گم صبح به خیر

نگام می‌کنه

می‌گم خوبی؟

نگام می‌کنه

می‌گم دِ آخه یه چیزی بگو لا مصب

می‌گه دلت براش تنگ شده بدبخ؟ آره؟

آره.

آره.